Ang pera247 ay isang digital lender sa Pilipinas na pinapamahalaan ng AsiaKredit, isang tech-based na kumpanya na nagbibigay ng credit solutions sa milyon-milyon nitong mga customer sa Timog-Silangang Asya. Kung kailangan mo ng abot-kaya at hulugan na loan, ang pera247 ay andito para sa’yo!

ANG AMING BISYON

Magsilbing daan para sa mga matatapat at masisikap na indibidwal sa Timog-Silangang Asya na walang kasalukuyang akses sa mga pinansyal na institusyon upang makautang sa pormal na pamamaraan habang tinuturuan sila ng responsableng pangangasiwa ng kanilang pinansyal – na kalaunan ay magdadala sa kanila sa pormal na sektor ng pagbabangko at ekonomiya para sa ikauunlad ng kanilang pamumuhay.

ANG AMING MISYON

Para sa mga tapat at masikap na indibidwal, layunin ng pera247 na maging tagapagpahiram na kumikilala ng mga karapat-dapat na customer base sa kanilang digital footprint at magbigay ng agarang desisyon at akses sa pondo.

ANG AMING PANGAKO

Sa pera247, pinananatili namin ang pinakamataas na antas ng etika at propesyonal na mga pamantayan sa lahat ng pakiki-ugnayan sa aming mga kliyente, kasosyo, at komunidad sa pamamagitan ng patuloy na paghahatid at pagpapatibay ng aming anim (6) na mga pangunahing panuntunan.

Fairness

Transparency

Respect

Financial Education

Convenience

Speed

Search Our Blogs