Ang pera247 ay isang panandaliang tagapagpahiram ng pera online sa Pilipinas na pinapangyarihan ng AsiaKredit, isang tech-based na kompanyang nagaalok ng pinansyal na mga serbisyo at makabagong pamamaraan ng pangungutang sa milyun-milyong mga kustomers sa Timog-Silangang Asya.

ANG AMING BISYON

Magsilbing daan para sa mga matatapat at masisikap na indibidwal sa Timog-silangang Asya na walang kasalukuyang akses sa mga pinansyal na institusyon upang makautang sa pormal na pamamaraan habang tinuturuan sila ng responsableng pangangasiwa ng kanilang pinansyal–na kalaunan ay magdadala sa kanila sa pormal na sektor ng pagbabangko at ekonomiya para sa ikauunlad ng kanilang pamumuhay.

ANG AMING MISYON

Para sa mga tapat at masikap na indibidwal, layunin ng AsiaKredit na maging tagapagpahiram na kumikilala sa kakayahan mong mangutang base sa impormasyon ng iyong digital footprint at maghatid ng agarang desisyon at akses sa pondo.

ANG AMING PAGTUPAD

Sa pera247, pinananatili namin ang pinakamataas na antas ng etika at propesyonal na mga pamantayan sa lahat ng pakiki-ugnayan sa aming mga kliyente, kasosyo, at komunidad sa pamamagitan ng patuloy na paghahatid at pagpapatibay ng aming mga pangunahing panuntunan.

Fairness

Transparency

Respect

Financial Education

Convenience

Speed

Search Our Blogs