Sa iyong Credit: Paano Nakakaapekto ang iyong Credit History sa iyong Credit Future

Sa iyong Credit: Paano Nakakaapekto ang iyong Credit History sa iyong Credit Future

|

Kapag nabago ang iyong finanicial status,  ang iyong credit score ay maaaring magbago din, kaya naman kung alam mo ang mga variabe at uri ng account na nakaka-inpluwensya ng iyong credit score, magkakaroon ka ng pagkakataaon upang mapahusay ito. 

5 Nangungunang Kadahilanan na Maaaring Makaapekto ng iyong Credit Score

Narito ang ang karaniwang nakakaapekto sa iyong credit score:

Kasaysayan sa Pagbabayad

Ang kasaysayan sa pagbabayad ay isa sa pinakamahalagang aspeto nang iyong credit – kahit na ang isang 30-araw na hindi pagbabayad o hindi na nagawang magbabayad ay maaaring magkaroon ng masamang epekto.

Nais siguraduhin ng mga institusyong nagpapahiram na babayaran mo ang iyong utang sa itininakdang oras kapag isasaalang-alang ka na nila sa bagong pautang.

Paano gamitin ang iyong Credit

Ang ratio ng iyong paggamit ng credit ay kinakalkula sa pamamagitan ng paghihiwalay ng iyong kasalukuyang kabuuang rotating credit sa kabuuan ng lahat ng iyong mga umiikot na mga limitasyon sa credit. Sinusuri ng ratio na ito kung magkano ang iyong mai-access na credit na ginagamit mo at maaaring magbigay ng isang sulyap kung paano ka nakasalalay sa mga mapagkukunang hindi pera.

Ang mataas na paggamit ng kredito ay maaaring maging isang red flag para sa mga nagpapahiram dahil ipinapakita nito na labis kang nakasalalay sa credit.

Nakaraang Loan Inquiries

Sa tuwing humihingi ang isang lender para sa iyong credit report bilang bahagi ng kanilang proseso ng paggawa ng desisyon, ang mga hard inquiries ay nakarehistro sa iyong file ng pautang. Ang mga hard inquiries ay manatili ng hanggang sa dalawang taon sa iyong loan file at maaaring magkaroon ng masamang epekto sa iyong mga marka ng credit sa ilang mga sitwasyon.

Ang mga loan institution ay tiningnan kung gaano karaming mga mahirap na katanungan na mayroon ka upang masukat kung magkano ang bagong credit na iyong hinihiling. Sa isang maikling panahon, napakaraming mga katanungan sa credit ang maaaring magpahiwatig na ikaw ay nasa isang mahirap na economic situation o na ikaw ay tinanggihan na ng bagong credit. 

Iyong iba pang mga Credit Account

Ang mga indibidwal na may nangungunang mga rating ng kredito ay madalas na may iba’t ibang portfolio ng account sa pautang. Isaalang-alang ng mga modelo ng pagmamarka ng kredito ang mga uri ng account na mayroon ka at kung ilan sa mga ito. Ang credit mix na ito ay ginagamit ng mga nagpapahiram upang malaman ang mga nakaraang karanasan sa utang at kung paano mo pinamamahalaan ang mga ito.

Negatibong Impormasyon

Ang epekto sa iyong credit score ng negatibong impormasyon ay nakasalalay sa iyong general credit profile at kung anong uri ito ng record.

Ang mga pagkaantala o hindi pagbabayad, mga account ng collection, mga pagtataya, at mga singilin ay negatibong impormasyon na maaaring lumitaw sa iyong loan file. Sa loob ng maraming taon, o dekada, ang bawat isa sa mga ito ay maaaring seryosong makapinsala sa iyong credit score.

Ang mga data na ito ay karaniwang mananatili sa iyong file nang hindi bababa sa anim na taon, kaya kung posible, mas mahusay na maiwasan ang anumang masamang paglabag.    WHAT TO READ NEXT

  • Tagalog: Truth In Lending Act – Ano Ang Dapat Mong Malaman Bago Umutang

    READ MORE
  • 6-Hakbang Na Gabay Upang Paglikha Ng Isang Badyet

    READ MORE

Search Our Blogs