Paano Makawala Sa Utang

Paano Makawala Sa Utang

|

Maraming mga tao ang gustong magbayad ng kanilang utang o mapuksa ito nang buo, ngunit hindi sila sigurado kung ano ang pinakamabisa na paraan upang gawin ito. Walang pinaka “best way” na gumana ng perpekto para sa lahat. Kaya nandito ang ibang mungkahi upang makapagsimula ka. At kung maisasagawa mo ang lahat ng ito, mas mabili kang makakawala sa mga utang.

Bayarang Ang Pinakamalaki Na Utang

Ang isa sa mga pinakamahusay na estratehiya para sa pagbabayad ng utang ay ang gumawa ng pinakamababang pagbabayad sa lahat ng iyong mga utang at credit card maliban sa isa. Piliin mo ang isang utang mo na may pinakamataas na interes at tutukan mo ito na mabayaran. Kapag ito ay nabayaran mo na nang buo, bayaran naman ang kasunod na pinakamalaki mo na utang. Ipagpatuloy ang pamamaraang ito habang binabayaran mo ang bawat isa sa iyong mga utang, at paunti-unti nang liliit ang iyong mga dapat babayaran.

Subaybayan Ang Iyong Mga Buwanang Pananalapi

Kailangan mong maging intensibo pagdating sa iyong mananalapi. Hindi ka maaaring gumastos ng pera na hindi mo nalalaman at pagkatapos ay magtataka sa katapusan ng buwan kung saan nagpunta ang lahat ng iyong pera. Ang pinakamagandang bagay na dapat gawin ay ang lumikha ng badyet na sumusubaybay sa iyong kita sa itaas at ang iyong mga gastos sa ibaba. Pagkatapos ay ibawas ang iyong kabuuang gastos mula sa iyong kabuuang kita at tingnan ito kung mayroon kang sobra o kakulangan. Ang sobra ay nangangahulugan na mayroon kang natitirang pera upang magamit pangbayad ng iyong utang.

Ilagay Ang Lahat Ng Extra Cash Pambayad Ng Iyong Utang

Ito ay isa sa mga hakbang na maaaring madaling maisagawa. Kapag nakakuha ka ng bonus o ng isang refund ng buwis, kaakit-akit na ikaw ay lumabas at magdiwang. Gayunpaman, kung talagang gusto mong mabayaran ang lahat ng utang mo at gumawa ng pag-unlad patungo sa iyong mga pinansiyal na layunin, kailangan mong magkaroon ng disiplina na ilaan ang mga nakukuha mong extra cash sa pagbabayad ng iyong utang. Ito ay susi sa mabilis na pagbabayad ng utang dahil ito ang mga windfalls ng cash na hindi mo inaasahan na magbibigay sa iyo ng progreso sa pagbabayad ng utang.

Palakihin Ang Iyong Kinikita

Ito ang pinakamahalagang hakbang na hindi napapansin ng karamihan sa mga tao. Kailangan mong makahanap ng maraming mga paraan upang gumawa ng dagdag na kita na makakatulong bilis nang pagbabayad mo ng iyong utang. Mag-aplay ng pangalawang trabaho sa isang pizza joint, mag-serve sa isang restaurant, o mag-deliver ng mga papeles, o kahit na nang anong trabaho. Maramin pang mga paraan kung saan maaari mong dagdagan ang pera na iyong kikitain.

I-enjoy Ang Paglalakbay

Kung hindi mo kayang matutunang i-enjoy ang pagbabayad nang iyong mga utang, hindi mo din mapapahalagahan ang pagkakaroon ng walang utang. Kaya, pigilan mo nang labanan ang iyong sarili laban sa mga utang. Mahalin ang buhay, tangkilikin ang iyong mga anak, magsaya, at gumawa ng mga magagandang alaala. Meron laman tayong isang buhay, kaya’t mas mainam na i-enjoy na lang natin ito.

    WHAT TO READ NEXT

  • 6-Hakbang Na Gabay Upang Paglikha Ng Isang Badyet

    READ MORE
  • Paano Makawala Sa Utang

    READ MORE

Search Our Blogs