Ang pag-utang sa pera247 ay kasing-dali lang ng 1,2,3!
1

I-download ang pera247 app.

Hanapin ang app sa at I-download ito.
2

Sumagot ng ilang katanungan at magpasa ng ID.

Kumpletuhin ang form, sagutin ang mga katanungan, at mag-upload ng larawan at ID.
3

Payagan ang app na i-access ang iyong mobile data.

Bigyan ang app ng access sa iyong data at iba pang apps para malaman ang iyong kakayahan na magbayad ng utang.

…AT TAPOS KA NA!

Agad-agad naming ipapaalam sa iyo ang resulta ng iyong application.

GANUN LAMANG KADALI! HINDI NA KAILANGAN PA NG BANK ACCOUNT O PERSONAL NA PAGKIKITA PARA MAKA-UTANG.

Kumuha ng quick cash loan sa pera247!

Search Our Blogs