Product Price

Down Payment

  • Processing Fee:0
  • Monthly Payment:0
  • Total Amount Due:0

 

Mag-apply ng ShopaLoan gamit lang ang pera247 app!

1

I-download ang pera247 app mula sa Google Play store at tingnan ang listahan ng aming Merchant Partner stores.

2

Bisitahin ang aming Merchant Partner, pumili ng item na kailangan mo at kunin ang eksatong presyo.

3

Mag-apply ng ShopaLoan gamit ang pera247 app, sagutan ang kaunting katanungan at mag-upload ng 1 valid ID at selfie.

4

Kapag naaprubahan na ang iyong application, pumunta sa Merchant Partner store at ipakita ang iyong mobile number at ang ID na iyong ginamit sa iyong application.

5

Magbayad ng eksaktong presyo na nakalagay sa app at lagdaan ang iyong loan agreement.

6

Kapag active na ang iyong loan, maaari mo ng kunin ang iyong bagong nabiling gamit mula sa Merchant Store at i-enjoy ito habang binabayaran ng hulugan.

Tandaan: Pagkatapos maaprubahan sa Shopaloan, kunin ang iyong item sa loob ng 72 na oras upang maiwasan ang posibleng pagkansela ng iyong loan. Inirerekomenda namin na i-check ang iyong application at bumisita sa Merchant Store kaagad.

Search Our Blogs