Product Price

Down Payment

Loan Term

6 months

11 months

  • Monthly Payment:0

Mag-apply sa eShopaLoan gamit ang pera247 app!

1

Bisitahin ang LAZADA website/app, piliin ang item na gusto mong bilhin at kunin ang total price nito (item price + shipping cost).

2

I-download ang pera247 app sa Google Playstore at mag-apply sa eShopaLoan.

3

Ilagay ang tamang total price at minimum down-payment (hindi bababa sa 20% ng total price) at sagutan ang kaunting katanungan.

4

Kapag naaprubahan na ang iyong application, i-upload ang 1) screenshot ng iyong Lazada Wallet na may credits na kailangan para sa iyong minimum down-payment, 2) screenshot ng iyong Lazada Cart na nakalagay ang iyong approved eShopaLoan product.

5

Pagkatapos mai-submit ng iyong requirements, ang iyong Lazada Wallet ay mapopondohan at pwede ka na mag-order ng iyong eShopaLoan item.

6

Ang iyong bagong biling item ay i-dedeliver sa iyong bahay at mae-enjoy ito habang binabayaran ang iyong eShopaLoan ng hulugan.

Tandaan: Siguraduhin na tama ang amount sa screenshots na ia-upload.

Search Our Blogs