Loan Amount

6 payments in 6 months
  • Monthly Payment:0
  • Total Amount Due:0
  • Processing Fee:0

Mag-apply ng AffordaLoan gamit lang ang pera247 app!

1

I-download ang pera247 app mula sa Google Play store.

2

Mag-apply ng AffordaLoan gamit ang pera247 app, pumili ng halaga ng loan, at sagutan ang kaunting katanungan.

3

Kapag naaprubahan na ang iyong application, maaari mo ng makuha ang pera mula sa iyong napiling disbursement channel at i-enjoy ito habang binabayaran ng hulugan.

Tandaan: Pagkatapos maaprubahan sa AffordaLoan, lagdaan ang iyong loan agreement sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang expiration.

Search Our Blogs