Mga Paraan Upang Mapaganda Ang Iyong Credit Score

Mga Paraan Upang Mapaganda Ang Iyong Credit Score

|

Maaring iniisip mo na hindi mahalaga ang credit score at mahalaga lang kapag maga-apply ng loan, credit card o bahay, ang hindi mo alam ay may malaking papel ito sa iyong buhay.

Ang credit score ay isang historical data upang malaman kung may kakayahan ka ba na bayaran ang pera na gusto mong hiramin o loan na gusto mong kuhain. Ito ay may malaking epekto sa iyong employment o sa paghahanap ng trabaho dahil titingnan ng employer kung gaano ka karesponsable.

Sa baba ay ang mga paraan na maaaring makatulong sayo upang makabuo ng magandang credit score:

Magbayad ng bill sa oras

Ang pagbabayad ng bills sa tamang oras na napagkasunduan ay makakabuti sa iyong credit score. Kapag hindi mo nabayaran ang iyong bayarin, kagaya ng iyong credit card, phone bill, or electric bill, may malaking pagkakataon na bumaba ang iyong credit score. Kaya naman palagiin na isulat o gumamit ng electronic calendar na mage-email sayo ng reminder. Ito ay maaring makatulong sayo na maiwasan ang mga pagkakamali sa pagkalimot ng iyong mga bayarin.

Mag-apply lamang ng credit card kung kinakailangan

Kung maga-apply ng credit card, tanungin ang sarili kung ito ba ay iyong kailangan at siguradong kayang gamitin ng maayos. Huwag mag-apply ng dahil lang gusto mo dahil maaring makasama ito sa iyo, lalo na kung hindi mo ito kayang gamitin ng maayos. Pero kung ikaw ay marunong mag-bayad, nakabuo na ng magandang record at may planong bumili ng gamit, maaring kang mag-apply ng bagong credit card.

Gumawa ng emergency fund

Mahalagang magkaroon ng emergency fund dahil ibig sabihin mayroon kang pera na maaari mong magamit  kung may hindi ka inaasahan na pangyayari, ibig sabihin din nito na ang iyong credit card ay may malaking balanse kung kinakailangan mo itong gamitin. Kung mayroon kang emergency fund, maiiwasan mo ang pagkakaroon ng utang at mapapanatili mong maganda ang iyong credit score. Ngayong 2019 simulan ng magipon at gumastos ng mas maliit sa kinikita.

Suriin ang mga transaksyon

Kung may hindi ka natatandaan na transaksyon, maliit man ito malaki, tugunan kaagad ito dahil maaaring biktima ka ng fraud. I-report ito sa iyong credit card company sa lalong madaling panahon upang masuri ang mga error at nang maiwasan ang mga ganitong isyu. Mabuti din paminsan minsan ay tingnan ang iyong transakyon kaysa maghintay sa iyong billing statement.

Panatilihing mababa ang iyong credit utilization

Ang pagpapapababa ng iyong credit utilization ay maaring makatulong sa pagpapaganda mo ng credit score. Magiging mainanam kung hindi mo masyadong gagamitin ang iyong natitirang credit sa pagbili ng mga bagay. Ang isa pang option ay ang pagtawag sa iyong credit card company upang magrequest na pataasan ang iyong credit limit, o kaya naman gawin mo ito online. Kung papanatilihin mong mababa ang iyong credit utilization, mapapakita mo na marunong kang mag-alaga ng iyong credit card, kaya naman mahalaga na tumingin ng mga paraan kung papaano mo mapapanatiling mababa ang iyong credit utilization.

Ang pagpapaganda at pagbuo ng credit score ay di dapat madaliin. Oras at pasensya ay kailangan lalo na ang kaalaman. Ang kagandahan nito, kapag nakabuo ka ng magandang credit score, makakapagbukas ito ng maraming oportunidad para sa iyo. Kaya subukuan ang mga paraan sa taas at  tulungan ang iyong sarili.

    WHAT TO READ NEXT

  • 6 Na Paraan Upang Mabayaran Ang Iyong Mga Utang

    READ MORE
  • 5 Na Mga Praktikal Na Paraan Upang Makapag-ipon Ng Pera

    READ MORE

Search Our Blogs