Mag-retire ng masaya: Magplano ng mahusay na retirement

Mag-retire ng masaya: Magplano ng mahusay na retirement

|

Alam mo bang 7% lamang ng mga Pilipinong propesyonal ang nagi-ipon buwan buwan?  Sinabi ng isang lokal na pag-aaral na ang mga millennial na Pilipino ay namumuhunan nang hindi epektibo at ginagawa lamang ito kung kalian nila gusto.

Ang oras ay mabilis na tumatakbo. Hindi mo gugustuhin maging isang retiree na nagsisisi dahil hindi nila napag-ipunan ng maaga ang kanilang pension.

Kaya naman mahalagang planuhin ang retirement fund habang mas bata pa. Ang pagkakaroon ng pension fund ay nakakasiguro na magkakaroon ka ng komportableng buhay at protektado ng pinansyal.

Ano ang Retirement Planning?

Ang retirement planning ay nangangahulugan na ang iyong pinansiyal ay nakaayos at pinamamahalaan upang makapaghanda ka sa oras na huminto ka na sa pagta-trabaho. Kinakailangan nitong suriin kung magkano ang pondo na kailangan mo kapag nagretiro ka at kung paano, sa pamamagitan ng pagtitipid at pamumuhunan, magagawa mo ito.

Mga Tip upang Magplano ng Matagumpay ang iyong Pagre-retiro

Mahabang proseso ang magplano sa iyong pagre-retiro. Gawin ang mga ito paisa-isa, sa mas lalong madaling panahon, upang matiyak na ang iyong maiipon ay masusuportahan ang iyong mga gastos sa sa oras ng iyong pagreretiro. Narito ang mga tip upang makabuo ng matagumpay na retirement plan:

Itakda at gawin ang iyong mga hangarin sa pagre-retiro

Ang pagpa-plano sa pagreretiro ay nangangailan ng ilang pagbabago sa iyong  buhay. Upang magawa ito nang tama, magsimula sa pamamagitan ng pagtatakda, mga ma-aaring makakamit, makabuluhan, at mga layunin sa takdang oras.

Mag-ipon nang mas maaga

Ang pinakamahusay na oras para mag-ipon sa pagretiro ay ngayon. Kung mas maraming kang oras upang makapag-ipon ng mga pondo, mas magkakaron ng mahabang panahon ang iyong pondo upang umulad at lumago ito.

Ayusin ang iyong buwanang badyet upang makapagtabi para sa iyong pondo sa pension, kahit gaano kaliit. Ang mahalaga ay nagsasagawa ka ng pagkilos, patuloy ang ang pag-iipon, at hindi ito ginagastos.

I-automate ang iyong pagi-ipon

I-automate ang pagi-ipon sa pamamagitan ng pagbubukas ng savings account kung saan binabawas na ang pera mula sa iyong payroll account bawat buwan.

Humanap ng paraan para magdagdagan ang iyong income

Humanap ng paraang para mapalago ang iyong kinikita kung talagang hindi ito sapat para magkaroon ka ng retirement fund. Maaring ito ay isang sidelines at home-based part time employment o pagtatayo ng maliit na negosyo.

Gumawa ng emergency fund

Importante ding mag-ipon para sa mga emergency. Malaking tulong ang magkaroon ng savings account or time deposit na nagkakahalaga ng anim na buwan. Ito ay para kung sakaling magkaroon ng emergency, hindi ka mapipilitang magwithdraw sa iyong retirement fund.

Protektahan ang iyong finances sa pamamagitan ng Insurance

Protektahan ang iyong mga ari-arian sa pamamagitan ng insurance. Maproprotektahan ang iyong pinansyal laban sa mga sakuna, aksidente at hindi inaasahang insidente. Maaring ito ay karagdagang gastos ngunit ang insurance ay makakatulong upang mapanatiling protektado ang iyong pension funds.

Maging agresibo habang bata

Kung sisimulan mo ng mas maaga ang iyong retirement fund, i-maximize ito sa pamamagitan ng pagi-invest sa isang mas malaking asset. Sa gitna ng pagtaas ng stock market, ang pangmatagalang investment ay mas madedelop habang panahon.

Komunsulta sa licensed financial planner

Kailangan mo ng ekspertong abiso at guidance mula sa licensed financial planner kung saan may kasanayan at kahusayan sa paggawa ng mahusay na investment.

I-review ang iyong retirement plan regularly

Ang pagbuo ng retirement fund ay patuloy na proseso. Ang pagbabayad ng matrikula para sa iyong anak ay hindi dapat makakaapekto sa paghahanda ng iyong pension. Kung nahihirapan kang pangalagaan ang iyong pinansyal, kailangan mong gumawa ng pagbabago kagaya ng paglipat ng iyong anak sa mas murang eskwelahan.

Ang pang-araw-araw na gastos at pangunahing mga kaganapan sa buhay ang pangunahing prayoridad ng maraming mga Pilipino. Karamihan sa kanila ay iniiisip na ang pagiipon sa pagreretiro ay mahirap na gawain kaya naman inuuan nila ang mga kaginhawaan kaysa mag-invest sa kanilang future. Ngunit ang hindi nila napagtanto ay, ang pagbuo ng retirement fund ay ang pinakamahusay na regalo na maibibigay nila sa kanilang sarili at kanilang mga mahal sa buhay. Kaya simulan ang i-ipon ngayon, kahit gaano man ito kaliit at ipinapangako namin na papasalamatan mo nag iyong sarili.

    WHAT TO READ NEXT

  • Mga maraan upang mapaganda ang iyong credit score

    READ MORE
  • 5 na mga praktikal na paraan upang makapag-ipon ng pera

    READ MORE

Search Our Blogs