Gaano katagal ang proseso sa pag-aapply ng utang?
 • Para makapag-apply ng utang, kinakailangan lamang sagutan ang ilang katanungan at mag-upload ng mabisang verification –mahigit kumulang 5 hangang 10 minuto lamang ng iyong oras ang kailangang ilaan para dito.
 • Pagkatapos nito, hintayin lamang ang App notification o ang aming representative na kontakin ka.
 • Ang loan approval process ay maaring matapos sa loob ng 24 hours at pwede itong tumatagal ng hanggang 5 days depende kung gaano kakumpleto ang impormasyong iyong isinumite, kung gaano kabisa ang mga ID na iyong in-upload at kung gaano kadali na ikaw ay kontakin nang direkta.

Pwede ba akong mag-apply?

Maaari kang makapag-apply ng utang kung ikaw ay:

 • Kasalukuyang nagtatrabaho o may regular na pinagkakakakitaang kabuhayan katulad ng sarili mong negosyo.
 • May Android smartphone na may version 4.1 specifications o mas mataas pa.
 • May aktibong e-mail address na anim na buwan o mahigit nang tumatagal at kadalasan mong ina-access o ginagamit para makatanggap at makapagpadala ng email messages.
 • Ikaw ay Filipino at kasalukuyang nakatira sa Pilipinas.
 • Ikaw ay handang makipag-ugnayan at tumugon sa aming representatives gamit ang mobile, landline o email.
 • Nagmamay-ari ng dalawa sa anumang valid primary IDs na ito:
  • Philippine Passport
  • Philippine Driver’s License
  • Tax Identification ID
  • Seaman’s Book
  • NBI Clearance
  • Digitized Postal ID
  • Police Clearance
  • Senior Citizen ID
  • Voter’s ID
  • Unified Multi-Purpose ID (UMID)

*Kahit na hindi kinakailangan, ang pagsusumite ng isang kamakailang Utility Bill (hindi mas luma kaysa sa isang buwan, hal. kuryente, tubig, mobile, linya ng telepono, koneksyon sa internet, cable) na nagpapakita ng iyong kumpletong pangalan at kasalukuyang address, ay maaaring mapabilis ang pagapbruba.

*Para sa mga employed applicants, kahit na hindi bahagi ng aming application process, sina-suggest namin na mag-send ka ng Certificate of Employment at recent payslip sa koponan ng pera247 para mas mapabilis ang pagaapruba.


Paano mag-aapply?
 • Bisitahin ang Google Play Store at i-download ang pera247 App sa iyong Android phone na pasok sa required specification at may version na 4.1 o mas mataas pa
 • Matapos i-download ang App, mag-register at gumawa ng account sa pera247 sa pamamagitan ng pag-sumite ng valid mobile number, ang one-time password ay ipapadala sa iyong numero para sa kumpirmasyon. Pagkatapos ay gumawa ng iyong password pagkatapos makumpirma.


 • Maaari mo nang ilagay kung magkanong halaga ang nais utangin at kung gaano katagal bago bayaran.
 • Ilagay ang iyong kumpletong pangalan, araw ng kapanganakan, lugar kung saan ipinanganak at mag-upload ng valid ID
 • Gawing mas mabisa ang iyong pagkakakilanlan sa pamamagitan ng pag-upload ng pinakabago mong litrato.
 • Ang email na may 4-digit na verification code ay ipapadala sa iyong email address. I-input ang code sa iyong pera247 app upang makapag-patuloy sa iyong loan application.
 • Sagutan ang ilan pang mga katanungan at kumpletuhin hanggang maaari.
 • Pumili ng oras kung kailan ka maaaring tawagan
 • Kumpletuhin ang iyong personal na impormasyon sa pamamagitan ng pagsagot sa iyong mga detalye sa trabaho
 • Ilaan ang dahilan ng pag-utang at mag-upload ng utility bill (opsyonal).
 • Magsumite ng Payslip o COE (hindi mas luma kaysa sa isang buwan) at karagdagang contact (tulad ng numero ng ng iyong telepono, pangalawa at ikatlong partido) upang madagdagan ang iyong pagkakataon maaprubahan (opsyonal)
 • Usisain mabuti ang lahat ng impomasyong inilaan at siguraduhing tumpak ang lahat ng ito at bigyan ang pera247 App ng access sa iyong mobile data sa pamamagitan nang pagbibigay ng pahintulot sa iyong mobile phone.

*Kahit na hindi kinakailangan, ang pagsusumite ng isang kamakailang (hindi mas luma kaysa sa isang buwan) Payslip at Utility Bill (hal.Kuryente, tubig, mobile, linya ng telepono, koneksyon sa internet, cable) na nagpapakita ng iyong kumpletong pangalan at kasalukuyang address, ay maaaring mapabilis ang pagapbruba.

 


Anong mangyayari pagkatapos ko mag-apply?

I-rereview namin ang iyong application at kung kinakailangan ay amin kayong kokontakin sa pamamagitan ng alin man sa mga ito:

 • SMS
 • Phone Call
 • E-mail; or
 • App notification

Matapos nito ay matatanggap mo na ang resulta ng iyong loan application. (maaaring approved, not approved, or request for additional information)

Inirerekumenda namin na suriin mo ang pera247 app pana-panahon para sa mga update at / o notification upang maiwasan ang mga pagkaantala sa iyong application. Inirerekomenda rin namin na panatilihing bukas ang mga linya ng iyong telepono upang tanggapin ang mga potensyal na tawag sa mula sa koponan ng pera247.

 


Anong mangyayari pagkatapos maapprove ang aking loan?

Pagkatapos maapprove, ikaw ay:

 • Makakatanggap ng push notification sa iyong mobile phone na magpapakita ng iyong approval status.
 • Papapiliin ka ng iyong loan proceeds disbursement channel o ninanais na paraan upang matanggap ang perang inutang (para sa ibang channels, maaaring kailanganin mong kumpletuhin ang ibang karagdagang steps, katulad ng pag-gawa ng e-wallet para sa aming partner na VMoney)

Ito ang mga kasalukuyang channels o pamamaraan upang makuha ang perang inutang o makapag-withdraw:

 1. MLhuillier Branches via Paynamics
 2. SM Bills Payment via Paynamics
 3. BDO Branches via Paynamics
 4. Transfer to your Bank Account
Opsyon Para Sa Pag-withdraw #1: MLhuillier Branches via Paynamics

Para ma-transfer ang pera na iyong inutang, sundan ang steps sa ibaba:

 1. Mula sa iyong pera247 app screen, piliin ang “Cash pick-up partners”. (List of Branches)
 2. Piliin ang MLhuillier Branches mula sa listahan ng mga channel ba available
 3. Tandaan ang iyong reference code at exact amount na matatanggap
 4. Pumunta sa pinaka-malapit na MLhuillier Branch (List of Branches)
 5. Humingi sa cashier ng claim form at sagutan ang mga sumusunod:
  • Tracking Number or Control Number:
  • Name of Sender: pera247
  • Name of Receiver:
  • Exact Amount to Receive:
 6. I-present ang iyong 2 valid IDs at kunin ang cash
  • Valid IDs: TIN, GSIS, SSS, UMID, Passport, Driver’s Licence, Voter’s ID, PRC
 7. Itago ang iyong resibo

Tandaan: May Php165 Transaction Fee sa bawat disbursement gamit ang ganitong method. Ang iyong loan ay automatic na maa-update sa Live Loan Status.

Opsyon Para Sa Pag-withdraw #2: SM Bills Payment via Paynamics

To claim your funds at your chosen SM Bills Branch, follow the steps below:

 1. Mula sa iyong pera247 app screen, piliin ang “Cash pick-up partners”.
 2. Piliin ang SM Bills Payment mula sa listahan ng mga channel ba available
 3. Tandaan ang iyong reference code at exact amount na matatanggap
 4. Pumunta sa pinaka-malapit na SM Bills Branch
 5. Humingi sa cashier ng claim form at sagutan ang mga sumusunod:
  • Tracking Number or Control Number:
  • Name of Sender: pera247
  • Name of Receiver:
  • Exact Amount to Receive:
 6. I-present ang iyong 2 valid IDs at kunin ang cash
  • Valid IDs: TIN, GSIS, SSS, UMID, Passport, Driver’s Licence, Voter’s ID, PRC
 7. Itago ang iyong resibo

Tandaan: May Php165 Transaction Fee sa bawat disbursement gamit ang ganitong method. Ang iyong loan ay automatic na maa-update sa Live Loan Status.

Opsyon Para Sa Pag-withdraw #3: BDO Branches via Paynamics

Para ma-transfer ang pera na iyong inutang, sundan ang steps sa ibaba:

 1. Mula sa iyong pera247 app screen, piliin ang “Cash pick-up partners”.
 2. Piliin ang BDO Branches mula sa listahan ng mga channel ba available
 3. Tandaan ang iyong reference code at exact amount na matatanggap
 4. Pumunta sa pinaka-malapit na BDO Branch (List of Branches)
 5. Humingi sa cashier ng claim form at sagutan ang mga sumusunod:

  • Tracking Number or Control Number:
  • Name of Sender: pera247
  • Name of Receiver:
  • Exact Amount to Receive:
 6. I-present ang iyong 2 valid IDs at kunin ang cash
  • Valid IDs: TIN, GSIS, SSS, UMID, Passport, Driver’s Licence, Voter’s ID, PRC
 7. Itago ang iyong resibo

Tandaan: May Php165 Transaction Fee sa bawat disbursement gamit ang ganitong method. Ang iyong loan ay automatic na maa-update sa Live Loan Status.

Opsyon Para Sa Pag-withdraw #4: I-transfer sa iyong Bank Account

Para mailipat ang perang inutang sa iyong bank account, sundan lamang ang mga hakbang na ito:

 1. Piliin ang “To Your Bank Account” mula sa mga disbursement methods na available.(List of Banks)
 2. Piliin ang iyong banko mula sa listahan ng mga banko na available
 3. Ilagay ang iyong bank account number at i-click ang “Add New Account”
 4. Piliin ang bank account na ginawa at i-click ang “Transfer Money”
 5. Makikita mo ang “Approved Status” sa iyong app
 6. Ikaw ay paaalalahanan na maaaring umabot nang hanggang isang araw bago mailipat ang perang inutang sa iyong account.
 7. Maaari mong tignan ang iyong account online o regular na i-check ang iyong ATM para malaman kung nailipat na ang pera at kung maaari na itong i-withdraw.

Tandaan: May Php75 Transaction Fee sa bawat withdrawal. Ang iyong loan ay automatic na maa-update sa Active Loan status.

 

 • Aanyayahan na basahin at lagdaan ang Consumer Loan Agreement.

Paano magbayad ng utang?
 • Ang pagbabayad ng utang ay kasing-dali at simple lamang ng pagbabayad ng tipikal na bill at maaaring kumpletuhin sa pamamagitan ng sumusunod na pamamaraan at establisyemento:

Over-the-counter

Opsyon para sa pagbayad #1: Paynamics via Cebuana Lhuillier, SM Bills Outlet, True Money and other Partner Channels (Payment Posting: Immediate)
 • Sa iyong pera247 app, piliin ang “Payments” mula sa main menu ng iyong application screen o i-tap and “Pay My Loan” sa Application Status Screen.
 • I-click ang “Create Payment” at pumili ng iyong preferred repayment channel.
 • Ang total na babayaran ay automatic na makikita. Upang baguhin ito, i-click ang box at i-enter ang iyong preferred payment amount. I-click ang “Get Reference Code” upang magpatuloy.Tandaan:Idadagdag ang iyong transaction fee sa iyong total amount na babayaran depende sa iyong piniling repayment channel.
 • Mage-genarate ang iyong Reference Code. I-take note ang total amount na iyong babayaran at ang iyong reference code o maaari mo itong iview sa pera247 app > Payments > My Payment List.
 • Pumunta sa pinaka malapit na repayment channel branch:
  • SM Bills outlets: The SM Store, SM Business Service Center, Global Pinoy Center
  • Cebuana Lhuillier
  • MLhuillier
  • TrueMoney
  • RD Pawnshop
  • JAT
  • HLhuillier
 • Ipakita sa cashier / teller ang mga sumusunod:
  • Biller Name: PayExpress or Paynamics
  • Reference Code
  • Total Amount to be paid
 • Ang reference code ay valid lamang hanggang 11:59pm ng petsa ng paglikha.
 • Ang iyong bayad ay automatic na maa-update sa iyong pera247 app. Kung magbabayad ka ng buo, ang iyong loan status ay mapapalitan ng Loan Closed. Kung mababayad ka naman ng partial, makikita mo ang updated outstanding balance ng iyong loan sa pera247 app.

Inaabisuhan ka namin na itago mo ang kopya ng iyong resibo hanggang ma-close na ang iyong loan.

Opsyon para sa pagbayad #2: Bayad Center Branches (Payment Posting: Immediate)
 • Pumunta sa mga piling Bayad Center branch. (List of Branches)
 • Punan ang transaction form ng mga sumusunod:

  • Biller: PERA247
  • Amount Due: Amount to be paid + Php 15 Transaction Fee
  • Account Number: Your Mobile Number (format: 639171234567)
 • Ibigay ang iyong transaction form at pera sa cashier.

Inaabisuhan ka namin na itago mo ang kopya ng iyong resibo hanggang ma-close na ang iyong loan.

Opsyon sa pagbabayad #3: 7-Eleven Cliqq Kiosk (Payment Posting: Immediate)
  • Sa iyong pera247 app, piliin ang “Payments” mula sa main menu ng iyong application screen o i-tap and “Pay My Loan” sa Application Status Screen.
  • I-click ang “Create Payment” at piliin ang 7-Eleven channel.
  • Ang total na babayaran ay automatic na makikita. Upang baguhin ito, i-click ang box at i-enter ang iyong preferred payment amount. I-click ang “Get Reference Code” upang magpatuloy. Tandaan: Idadagdag ang iyong transaction fee sa iyong total amount na babayaran depende sa iyong piniling repayment channel.
  • Mage-genarate ang iyong Reference Code. I-take note ang total amount na iyong babayaran at ang iyong reference code o maaari mo itong iview sa pera247 app > Payments > My Payment List.
  • Pumunta sa pinaka malapit na 7-Eleven branch at hanapin ang Cliqq touch screen payment kiosk.

Tandaan:Kung ang Cliqq kiosk touch screen payment ay offline, maaari ka pa ring magbayad gamit ang Cliqq app na maaari mong i-download sa Playstore at Google Play.

 • Piliin ang “Bills Payment” pagkatapos ay i-tap ang “More Billers” upang magpatuloy.
 • I-click ang “Loans” at piliin ang Biller ID: Payexpress Loans.
 • I-enter ang mga sumunod na personal details:
  • Reference number:
  • Your mobile number
  • Total amount to be paid
 • I-verify ang mga details at i-tap ang “Next” upang maprint ang payment slip.
 • Ibigay ang payment slip at cash sa cashier.
 • Ang iyong bayad ay automatic na maa-update sa iyong pera247 app. Kung magbabayad ka ng buo, ang iyong loan status ay mapapalitan ng Loan Closed. Kung mababayad ka naman ng partial, makikita mo ang updated outstanding balance ng iyong loan sa pera247 app.

Inaabisuhan ka namin na itago mo ang kopya ng iyong resibo hanggang ma-close na ang iyong loan.

 


Saan ko ipapadala ang resibo ng aking bayad?

Upang makumpirma namin ang iyong pagbabayad, kailangan mong mag-upload ng isang larawan o kopya ng iyong patunay ng pagbabayad / resibo gamit ang iyong pera247 app.

 • Pumunta sa iyong pera247 app
 • I-click ang “Send My Proof of Payment” at i-upload ang iyong patunay ng pagbabayad / resibo
 • Ia-update ng aming system ang iyong Loan Status kapag matagumpay na naiproseso ang iyong pagbabayad na maaaring tumagal ng hanggang 1 araw depende sa iyong channel ng pagbabayad.

Bakit kailangan kong magbayad sa tamang oras?

Ang pagbayad sa iyong utang bago ang itinakdang due date ay nagpapakita na isa kang responsableng mangungutang. Higit pa dito, maaari mong matanggap ang mga sumusunod:

 • Magkakaroon ka nang magandang credit history, dahil dito ay mas mapapadali na lamang ang muli mong pag-utang (pati na rin sa iba pang pinansyal na institusyon katulad ng mga banko) at sa mas mababang bayad.
 • Maaari kang makautang ng mas mataas na halaga sa susunod na pag-aapply mo ng utang.
 • Wala ng babayaran pang adisyonal na fees o interes.
 • Walang makulit o paulit-ulit na paalala o SMS notifications tungkol sa iyong past-due payments.
 • Maiiwasan ang pagtawag o notice ng mga third-party collection agents
 • Maiwasang ma-black list sa mga credit bureaus at iba pang databases na ginagamit ng ibang kumpanya, banko, o financial services firm na iyong pinag-applyan ng utang o trabaho.
 • Iwasan ang possibilidad ng legal na mga aksyon.

Paano kapag ‘di ako nakapagbayad?

Kapag hindi nakapagbayad sa oras, ito ay maaaring mag-resulta sa:

 • Late fees at malaking interest na i-aassess at i-aapply
 • Pagtawag at notice reminders mula sa mga third-party collection agents
 • Ang madalas na hindi pagbayad sa oras ay maaaring magresulta sa loan default o pagkablacklist sa mga credit bureaus at databases na ginagamit ng mga kumpanya para mag-background check.

Mangyari lamang na tignan ang mga payment posting timelines sa ibaba upang maiwasan ang late payments:

 • Paynamics via Cebuana Lhuillier, SM Bills Outlet, True Money, and other Partner Channels (Payment Posting: Immediate)
 • Bayad Center Branches (Payment Posting: Immediate)

Maaari ba akong magbayad ng mas maaga o kahit kailan hanggat nasa loob ito ng loan period?

Maaari kang magbayad ng walang penalty. Ang babayaran mo lamang ay ang interes na nakalap sa loob ng mga araw na ikaw ay may utang.


Pwede ba akong umutang muli?

Kung ikaw ay nagbabayad sa iyong takdang petsa, kwalipikado ka na muling mag-utang gamit ang isang mas simple at mas mabilis na proseso at mas mababang gastos.

Siguraduhin lamang na wala ka ng outstanding o kasalukuyang binabayaran na utang sa pera247 upang muling makautang.


Search Our Blogs