Kahalagahan ng pera: Paano mo masusubaybayan ang iyong mga pananalapi

Kahalagahan ng pera: Paano mo masusubaybayan ang iyong mga pananalapi

|

Nauunawaan ng mga milyonaryo kung magkano ang kanilang kinikita at ginagastos. Ang tunay na kayamanan ay nabubuo dahil sa paggastos nang mas mababa kaysa sa kinikita, at bukod sa lahat mayroon naiipong pera tuwing katapusan ng buwan. Kailangan mong baguhin ang paraan ng paggamit sa pera upang maging matagumpay ka sa larangang ito. Magagagwa mo lamang ito kung magkakaroon ka ng budget at manatili dito. Paano mananatili sa budget? Sa pamamagitan nang paglilista ng iyong gastos.

Narito ang mga madadaling hakbang sa pagtatahak nang iyong pera:

STEP 1: Magtatag ng budget plan

Ang pagtataguyod ng budget plan ay isa sa pinaka-epektibong paraan para masubaybayan mo ang iyong pera. Hinahayaan ka nitong kontrolin ang iyong mga paggastos dahil tinutulungan ka nitong mapansin mo ang mga bagay na pinaggugulan mo nang malaki kaysa sa mas importanteng bagay. Sa pagtataguyod ng budget, nagiging matalino ka sa iyong mga binibili at mas napagtutuunan mo nang pansin ang pagkamit sa iyon layunim sa pananalapi.

BASAHIN: 6-Hakbang Na Gabay Upang Paglikha Ng Isang Badyet

STEP 2: Subaybayan ang mga ginagastos araw-araw

Hindi ka kailan man magkakaroon ng kamalayan sa pananapali maliban na lang kung susubaybayan mo ang iyong mga paggastos. Ang pagsubaybay sa iyong mga paggastos ay nangangahulugang nililista mo ang iyong mga binibili upang magkaroon nang pag-unawa sa mga nagagastos mo kada buwan. Kung ikaw ay may tamang kaalaman sa pananalapi, magiging madali na para sa iyo ang paggamit sa pera, na kadalasang humahantong sa kaginhawahan sa pananali.

Step 3: Tingnan lagi kung magkano ang nagagastos

Ang pagiging mapagmasid sa iyong mga nagagastos ay maaring makatulong upang manatil ka lamang iyong budget at isa ding pundasyon para sa epektibong pamamahala nang iyong pera. Kapag natuklasan mo na ang iyong mga ginagastos na nakakasira sa iyong budget, mas maiisip mo na ang mag-ipon kaysa gumastos.

Simpleng paraan upang ma-track ang iyong pera:

1. Magtakda ng layuning makapag-ipon

Ang magtakda ng layuning makaipon ay makakatulong sa iyo para mahikayat kang mag-ipon ng pera. Maaring ito ay para sa edukasyon ng iyong anak, retirement, o pondo sa oras ng kagipitan. Hindi kagaya kung basta ka lang maglalagay ng pera sa iyong bangko, mahihikayat ka lang na kunin sa kung ano mang dahilan. 

2. Alamin kung ano-ano ang iyong mga maliliit na ginagastos

Kung nagtataka ka kung saan napupunta ang iyong mga pera, dapat mo nang isa-alang alang ang nga maliliit na nagagastos mo araw-araw. Ang mga maliliit na gastos na ito ay maaring ang iyong prepaid loads, iced coffee, snacks at iba pa na maaring nakakaapekto sa iyong budget.

3. Panatilihing naa-update ito

Ang pagsusuri nang iyong pera ay dapat ginagawa araw-araw. Patuloy na suriin ang iyong budget plan upang matuklasan ang mga gastos na nakakasira sa iyong budget na hindi mo napapansin. Maaari mong gamitin ang iyong ipon o kaya naman maglaan ng espesyal na kategoryan para dito

Ang maayos na pagsusuri ng iyong pera ay isa sa pinaka-importanteng gawi na dapat mong nililikha para makabuo ka nang kaginhawahan sa pananalapi at makabuo ng yaman na gusto mo. Maaaring ito ay nakakakonsumo ng oras ngunit kung gagamitin mo ang mga impormasyon sa taas, makikita mo ang iyong sarili na tiwala sa iyong mga desisisyon  gaano mo man ito gawin.

Subscribe now to our free online financial literacy course, Every Peso! It is a 10-course email program that aims to equip users with financial knowledge and build their confidence in making financial decisions.

SUBSCRIBE TO EVERY PESO NOW

    WHAT TO READ NEXT

  • Pag-gawa (at pananatili) sa iyong budget

    READ MORE
  • Investing: mahusay sa paraan para mapalago ang iyong pera

    READ MORE

Search Our Blogs