MABILIS AT SIMPLE

Ilang pindot lamang sa iyong telepono ay makakakuha ka na agad ng pera kapag na-approve ang iyong loan application.

ONLINE LAMANG ANG PAG-AAPPLY

Ang pag-aapply ng loan sa pera247 ay sa pamamagitan lamang ng mobile app sa iyong telepono. Hindi na kailangan pa ng mga papeles o personal na pagkikita para sa isang mabilisan at pinadaling proseso.

TAPAT AT RESPONSABLE

Ipapakita namin sa iyo ang buong halaga ng iyong babayaran nang walang tinatago o iba pang sisingilin. Ipapaliwanag namin sa iyo ng mabuti kung paano magbayad habang pinapaalalahanan ka kung kailan ito dapat bayaran. Ituturo din namin sa’yo ang responsableng pangungutang at pagpaplano ng iyong pinansyal.

Kumuha ng personal loan sa pera247!

Search Our Blogs