Bakit Mas Nakabubuti Ang Personal Na Utang Kumpara Sa Credit Cards

Bakit Mas Nakabubuti Ang Personal Na Utang Kumpara Sa Credit Cards

|

Kahit na minsan ay mas madali ang bastang paggamit ng credit card upang bayaran ang iyong mga gastusin at kalimutan ito hanggang sa panahon na kailangan mo nang bayaran, hindi ito ang palaging nakabubuting kasagutan. Sa ilang sitwasyon, maaaring mas nakabubuti at mas makakamura ka sa paggamit ng personal na utang sa mga malalaking halaga ng bayarin sa paglipas ng panahon.

PAANO GUMAGANA ANG PERSONAL NA UTANG

Ang personal loans ay mga unsecured fixed-term loans na maaari mong gamitin sa kahit na anong layunin – pagbayad ng iyong kasal, pagreremodel ng iyong bahay o pagbabakasyon sa ibang bansa. Depende sa iyong credit score, ang personal na utang ay maaaring magbigay ng mas mababang interest rate kumpara sa credit card, ngunit maaari ring maging ligtas na financial tool dahil binabayaran mo ang iyong utang sa equal na installments sa bawat buwan.

PAANO ITO NAIIBA SA CREDIT CARDS

Ang credit card ay may credit limit na maaari mong gamitin nang madalas hanggang sa gusto mo at nasa saiyo din kung babayaran mo nang buo ang iyong utang sa dulo ng buwan. Kung hindi, magkakaroon ka ng “balance” – magbabayad ka ng interest ng iyong utang ngunit maaari ka pa ring mamili gamit ang iyong card. Samantala, ang mga personal loans o personal na utang ay mga fixed debt. Eksaktong halaga lamang ang iyong kailangang bayaran sa equal na installments sa loob ng tinakdang bilang ng buwan.

BAKIT MAS NAKABUBUTI ITO SA CREDIT CARD

Ang personal na utang ay mas magandang gamitin para sa mga malalaking halagang gastusin na aabutin ka ng taon bago mabayaran o kung ayaw mong matukso na gumastos ng higit sa open credit limit ng iyong credit card. Mas mababa rin ang interest rates nito kumpara sa credit cards, lalo na kung mayroong kang mataas at magandang credit score. Ang malaking pagkakaiba ay ang pagbibigay ng malaking halaga ng pera agad sa halip na credit card para sa pamimili. Ang personal na utang ay maaaring unsecured o secured. Sa unsecured na uri ng utang, hindi mo na kinakailangan pang magbigay ng anumang uri ng kolateral, habang sa secured loans naman ay nangangailangan ng kolateral.

    WHAT TO READ NEXT

  • Panatilihing Ligtas: Ang Iyong Karapatan Bilang Mamimili sa Pilipinas

    READ MORE
  • 6-Hakbang Na Gabay Upang Paglikha Ng Isang Badyet

    READ MORE

Search Our Blogs