Ang iyong personal financial management plan

Ang iyong personal financial management plan

|

Ang pagkakaroon ng financial plan ay makatutulong sa’yo upang makita mo ang gusto mong mangyari sa iyong kinabukasan at nang makapag-set ka ng long at short term goals, gayundin ang mga aksyon na kailangan mong gawin para sa iyong financial future. Sa tulong ng financial planning, magiging madali ang paggawa ng financial decisions at makakatulong ito sa pagtrack ng iyong mga goal.

Inilista namin sa ibaba kung ano ang mga dapat mong isaalang-alang sa paggawaa ng iyong personal financial plan.

1. Ang pagkakaroon ng budget

Bago ka magplano para sa ibang bagay, kailangan mo munang mag-set ng budget bilang ito ang magiging road map mo kung paano mo gagastusin ang iyong pera kada buwan. Kung magse-set ka ng budget para sa iyong sarili, magiging matalino ka sa iyong mga bibilhin at mga desisyon na gagawin. Malilimitahan din ang iyong mga pag-gastos sa mga hindi kinakailangan na bagay at sa halip ay idadagdag na lang ito sa iyong ipon, insurance o gagamitin pambayad ng iyong utang.

2. Pagbabawas ng gastos

Kapag nakagawa ka na ng budget, malalaman mo na kung magkano ang napunta sa iyong bawat gastos. Kapag nakagawa ka na, maaari ka nang magbawas ng iyong mga gastusin. Halimbawa, ikaw ay naka-subscribe sa mga TV streaming pero madalang mo naman itong gamitin. Maaari mo na itong putulin at idadag mo na lang sa iyong ipon ang pera na binabayad mo dito. Ang pagbabawas ng gastos ay makakatulong din sa’yo para matuklasan mo ang iyong mga kailangan at mga kagustuhan lamang.

3. Mabilis na bayaran ang utang

Isipin mo na lang kung wala kang utang, hindi ba’t masarap sa pakiramdam? Ito ay mukha lamang mahirap kung hindi mo ito paplanuhin ng maayos pero ang pinakamagandang simula ay ang bayadan mo muna ito sa oras na natanggap mo ang iyong kinita. Laging tandaan na ang iyong goal ay maging debt free at makakamit mo lamang ito kung magiging commited ka.

4. Mag-ipon para sa retirement

Habang maganda din pag-ipunan ang pagta-travel, pinaka-bagong gadget o pinaka-fashionable na item na nakita mo sa instagram, ang dapat mong pagtuunan ay ang pagiipon para sa iyong retirement. Ang best time para mag-ipon para sa iyong retirement ay habang bata ka pa dahil mabibigyan ka ng panahon para ma-maximize ang compound interest. Ito ang mga retirement plan na pwede mong isa-alang alang (ito ay hindi limited sa binibigay ng employer):

 • Pension Plans
 • Insurance
 • Financial Funds
 • Real Estate
 • SSS

5. Insurance

Wala sa atin ang nakakaalam kung ano ang susunod na mangyayari sa atin pero mas maganda kung paghahandaan mo ito. Mabibigyan ka nito ng kapayapaan kung sakaling may aksidente, karamdaman o emergency na dumating sa iyong buhay. Sa pagkakaroon ng insurance, mababawasan din ang pag-aalala dahil alam mong ikaw ay protektado.

Ang financial planningl ay maaaring nakakabahala at nakakatakot ngunit ito ay mahalaga para makamit mo ang iyong financial goals at ma-secure ang iyong future. Kung wala nito, wala kang gabay sa iyong paggastos at mahihirapan kang umunlad. Kung patuloy ka sa iyong mga excuses, mas mahihirapan ka habang lumilipas ang panahon, kaya naman mas mainam kung gagawin mo na ito ngayon at magtrabaho ng husto upang makamit mo ito. Laging isipin na kung papagplanuhan mo ito ng maayos, mas magiging madali para sa’yo na makamit mo ang iyong mga layunin.

  WHAT TO READ NEXT

 • Bakit mas nakabubuti ang personal na utang kumpara sa credit cards

  READ MORE
 • Tagalog: Truth in lending act – ano ang dapat mong malaman bago umutang

  READ MORE

Search Our Blogs