9 Mga puntos na isasaalang-alang bago kumuha ng pautang sa Pilipinas

9 Mga puntos na isasaalang-alang bago kumuha ng pautang sa Pilipinas

|

Ang mga Pinoy ay sanay nang maghanap ng magpapahiram ng salapi mula sa nagdaang mga dekada. Ang tawag ng mga Pinoy dito ay FIVE-SIX. Sa nakaraang ilang taon, nagsisimula na mapagtanto ng mga tao na sa halip na mas mapahusay ang kanilang sarili sa pananalapi sa pamamagitan ng pautang, inilalagay lamang nila ang kanilang sarili sa isang mas hindi magandang posisyon dahil sa labis na interes.

Kung kumukuha ka ng pautang upang mapabuti ang iyong katayuan sa pananalapi, ginagawa mo ang tamang bagay. Ang pagkuha ng isang pautang upang pagsamahin ang iba pang mga pautang at bayaran ang  mas mataas na rate ng interes ay isang mahusay na desisyon. 

Kung natitiyak mong gagamitin mo ito para sa isang mahusay na layunin at hindi mailalagay sa peligro ang iyong kalusugan sa pananalapi, ipagpatuloy ang pagbabasa at nang malaman ang mga bagay na dapat mong isaalang-alang bago magpasa ng aplikasyon.

Narito ang mga bagay na kailangan mong suriin sa iyong napiling tagapagbigay ng pautang:

Uri ng utang

Maraming uri ng mga pautang na maaari mong magamit depende sa iyong mga pangangailangan.

 1. Personal loan- ang ibang mga institusyon sa pagpapautang ay tinatawag itong isang ‘salary loan’, pinakamahusay kung kailangan mo ng cash; binayaran sa counter at maaaring o hindi mangangailangan ng isang collateral
 2. Home loan – para sa mga gustong bumili ng bahay o bumuo ng bagong bahay
 3. Car loan – para sa pagbili ng bagong kotse o kotse na nagamit na
 4. Business loan – para sa mga negosyante na may mahusay na marka ng kredito
 5. Short term loan – mga pautang na binabayaran ng ilang buwan; mabilis na application

Dapat ay nasa isip mo ang isang tukoy na proyekto bago ka kumuha ng pautang upang matiyak na magagamit mo ng mahusay ang iyong pera. Kung saan magdadala sa atin sa pangalawang tanong: “Magkano ang kailangan kong pera?”

Halaga ng iyong hihiramin

Nakatakda na ang uri ng pautang na kailangan mo. Naipakita mo rin ang iyong target na proyekto kung saan mapupunta ang iyong nalikom na utang. Ang tanong ay, sigurado ka ba tungkol sa halaga na hihiramin mo? Kailangan mo ba ang ganoong uri ng halaga o ang maunting halaga ay may magagawa na? Tandaan na babayaran mo ito sa pamamagitan ng installment kasama ang interes. Tanungin ang iyong sarili ng daang beses bago magpasya sa halagang kailangan mo.

Ang layunin ng utang ay upang ilagay ka sa isang mas mahusay na posisyon at hindi lumangoy sa mas malalim na utang.

Kung napagpasyahan mo na ang halagang kailangan mo, magpatuloy sa susunod na tanong. “Ganap ka bang nakatuon sa mga tuntunin sa utang?”

Mga tuntunin ng institusyon ng pagpapautang at ang iyong pangako

Naiintindihan mo ba ang mga tuntunin ng iyong utang? Siguraduhin na magtanong pagkatapos ng mga detalye tungkol sa iyong utang. Karamihan sa mga uri ng mga pautang ay nangangailangan ng isang garantiya, a.k,a isang co-maker, upang matiyak na kung sakaling sirain ng borrower ang kontrata, ang institusyon ng pagpapautang ay may garantiya na maaaring matupad ng ibang tao ang bayad.

Maging maingat sa kung sino ang pipiliin mo bilang isang garantiya at maging maingat sa kung sino ang iyong aprubahan na mag-sign bilang isang co-maker. Tiyakin na kilala mo ang tao na ito sa loob ng maraming taon bago ipagkatiwala sa kanila ang iyong mga alalahanin sa pananalapi.

Ngayon na kumbinsido ka tungkol sa term na nagpapahiwatig ng institusyong nagpapahiram, pumunta na tayo sa susunod na tanong “Magkano ang rate ng interes?”

Rate ng interes

Ang rate ng interes ay isang bagay na napapalampas o hindi pinapansin ng mga tao dahil ang karamihan sa mga tao ay nakatuon lamang sa buwanang pagbabayad at sa halagang maaari nilang hiramin. Kailangang ihambing ng mga aplikante ang mga rate ng interes sa iba’t ibang mga institusyong nagpapahiram upang matiyak na makukuha nila ang pinakamahusay na deal. Ang kabiguang ihambing ang mga rate ng interes sa ay maaaring magresulta sa mas malaking buwanang pagbabayad na maiiwasan kung magsasawa ng pagkukumpara.

Maraming pagpipilian ang pautang na balak mong gamitin. Tiyaking inihambing mo ang rate ng interes mula sa iba’t ibang mga bangko at mga online na lending app. Tandaan na isasama sa iyong mga pagbabayad ang rate ng interes na natamo. Maaari mong ihambing ang mga rate dito:

Kung nakapili ka na ng may pinakamababang rate ng interes, ang kasunod na tanong ay “Paano ko mababayaran ang pautang na ito?”

Mode ng pagbabayad

Ang pinakamadaling bahagi ng pagkuha ng pautang ay ang pagpuno ng mga form at pagsusumite ng aplikasyon. Alam mo ba kung ano ang pinaka-mapaghamong bahagi? Ang pagbabayad sa takdang oras.

Suriing muli ang mode ng pagbabayad para sa iyong utang sa sandaling maabisuhan ka tungkol sa pag-apruba sa iyong utang. Ang mga banko at online lending agents ay karaniwang pinapaliwanag muna ang buwanang pagbabayad bago nila ilabas ang pera.

Maaari kang magtanong kung maaari kang magbayad sa pamamagitan ng online banking, cliqq, ecpay, at mga katulad nito o kung maaari ibawas ang buwanang pagbabayad sa iyong buwanang suweldo.

Kapag napagpasyahan mo na ang iyong paraan ng pagbabayad, ang susunod na tanong na dapat mong sagutin ay “Sapat na ba ang aking buwanang kita upang mabayaran ang utang?”

Ang iyong kita

Ano ang mga paraan na magagawa mo upang kumita ng sobra at mabayaran ang iyong utang? Magkano ang kukunin mo mula sa iyong buwanang kita?

Ang mabuting kasanayan sa pautang ay nangangahulugang na mas mababa sa 20 porsyento ng iyong buwanang kita. Hindi lahat ng mga tao ay kayang manatili dito lalo kung mayroon kang mga emerhensiya. Kung hindi ito maiiwasan, posible pa rin makalikha ka ng pera mula sa pag-secure ng ibang mga mapagkukunan ng kita tulad ng isang part-time na trabaho o isang microbusiness upang balansehin ang iyong kita at paggastos.

Kung komportable ka na ilang bahagi ng iyong kita ay mapupunta sa iyong utang, ang susunod na tanong ay “Ano ang mangyayari sa buwanang pagbabayad at sa aking kredito kung nabigo kong bayaran ito sa tamang oras?”

Penalty

Humingi ng penalty kung sakaling mahuli ang iyong pagbabayad. Ito ay masama sa iyong kredito at hindi mabuti sa pananalapi dahil maaaring masira ang iyong budget.

Manatili sa iyong iskedyul ng pagbabayad at kung maaari, ayusin ito nang maaga. Gamitin ang teknolohiya na mayroon ka upang matiyak na hindi ka mahuhuli sa pagbabayad. Ang isang paraan ay mag-alarm para sa maalala ang iyong buwanang pagbabayad.

Ang reputasyon ng nagpapahiram

May kilala ka bang mga taon na kumuha ng pautang sa institusyong ito? Ano ang mga kadahilanan kung bakit sila nag-avail din ng kanilang mga pautang doon?

Ugaliing tanungin ang iyong mga kaibigan na may parehong karanasan upang matiyak na gumagawa ka ng isang mahusay na desisyon. Ang ilang mga nagpapahiram ay may mga nakatagong singil.

Bayarin

Ang mga bayarin sa pagpoproseso ay kasama sa aplikasyon ng utang at karaniwang nagsisimula ito sa 6% ng iyong nautang na halaga. Ang ilang mga institusyong nagpapahiram ay nangangailangan ng unang buwanang pagbabayad bago maglalabas ng pautang. Mahusay na alamin ang bayarin na ibabawas sa sandaling naproseso ang iyong utang upang hindi masira ang iyong plano.

Sa ilang punto ng iyong buhay, kakailanganin mong kumuha ng pautang. Siguraduhin na kumukuha ka ng isang pautang mula sa isang regular at kagalang-galang na institusyon sa pagpapautang. Gayundin, putulin ang mantsa na ang pagkuha ng pautang ay isang hindi kanais-nais na bagay. Ang pagkuha ng pautang ay normal hangga’t gagamitin ito upang maiangat ang katayuan sa pananalapi ng tao.

  WHAT TO READ NEXT

 • Pag-gawa (at pananatili) sa iyong budget

  READ MORE
 • 9 Mga puntos na isasaalang-alang bago kumuha ng pautang sa Pilipinas

  READ MORE

Search Our Blogs