6 Na Paraan Upang Mabayaran Ang Iyong Mga Utang

6 Na Paraan Upang Mabayaran Ang Iyong Mga Utang

|

Mapa-credit card man, personal na utang, pagbabayad ng kotse o ano pa mang uri ng utang, tiyak na napapagastos ka ng husto! Ang pagkakaroon ng hindi bayad na utang ay maaaring panatilihin kang gising sa gabi at magbigay ng labis na stress. Ngunit wala kang dapat alalahanin dahil ang pagbabayad ng utang ay pwede ring maging madali. Ang sagot ay pagtatyaga at tamang kaalaman kung paano harapin ang malaking halaga ng bayarin. Tutal, ang pinakamabuting paraan para makontrol ang iyong pinansyal na tagumpay at kinabukasan ay ang pamumuhay ng walang utang. Naglista kami ng anim na mabisang paraan upang iyong malagpasan at mabayaran ang iyong mga utang sa lalong madaling panahon.

1) ILISTA ANG IYONG MGA UTANG NG NAAAYON SA INTERES

Ilabas mo ang lahat ng iyong bayarin at ilista ang iyong utang mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. Pagkatapos, pagsunod-sunorin ang pinakamataas na interes hanggang sa pinakamababa. Dahil ang may pinakamalaking interest rate ang nagbibigay sa’yo ng mas malaking gastusin, iyon ang dapat mong unahin na bayaran. Matapos mailista ang total at ang interest rate ng bawat utang, madali mo nang malalaman mo ang mga dapat na kaharaping bayarin.

2) LAGING MAGBIGAY NG MALILIIT NA BUWANANG BAYAD

Gugustuhin mong masigurong mabayaran ang iyong minimum payments sa tamang oras para sa bawat utang na mayroon ka – upang maiwasan mo rin ang mas mataas na interest rates at late fees. Kung sinusubukan mong unang bayaran ang utang na may pinakamataas na interest rate, maglaan ng mas malaking pera sa card na iyon bawat buwan, habang nagbibigay ng maliitang buwanang bayad sa iba mo pang utang.

3) MAGBAWAS SA IYONG GASTUSIN

Kung gusto mo talagang mabilisang mabayaran ang iyong mga utang, kinakailangan mong magbawas sa iyong gastusin hanggang sa abot ng iyong makakakaya. Maaari mong gamitin ang bare-bones budget technique. Sa istratehiyang ito, babawasan mo ang iyong gastusin at mamumuhay sa pinakamaliit na budget na iyong makakaya.

4) MAGBENTA NG MGA GAMIT NA HINDI NA KINAKAILANGAN

Ikutin ang iyong paningin sa loob ng iyong buhay. Meron bang kumakain ng espasyo na hindi mo naman talaga kailangan? Maaaring may mga malalaking bagay katulad ng mga mwebles na hindi mo na ginagamit na maaari mong ibenta upang mabawasan ang iyong utang. Maaari kang magpa-garage sale o magbenta ng gamit online.

5) KUMITA NG EKSTRANG PERA

Halos lahat ay mayroong talento o kakayanan na maaaring pagkakitaan. Maaaring pag-aalaga ng bata, paglilinis ng bahay o pagiging isang virtual assistant. Sa pamamagitan ng websites tulad ng Onlinejobs.ph at Upwork.com, halos lahat ay maaaring makahanap ng paraan upang kumita ng ekstrang pera. Ang susi ay humanap ng ekstrang pagkakakitaan at agad-agad na gamitin ang pera upang mabayaran ang iyong mga utang.

6) IWASAN ANG MGA MAMAHALING GAWAIN

Kung ikaw ay may utang at laging nauubusan ng pera sa bawat buwan, mabuting ideya ang pag-evaluate ng iyong gawain. Kahit na ano pa man, nakabubuti na tignan ang mga maliliit na paraan ng paggamit mo ng iyong pera sa pangaraw-araw. Sa paraang ito, malalaman mo kung ang iyong mga pinagagastusan ba ay tunay na mahalaga – at kung hindi man, makaisip ng paraan upang mabawasan o iwasan ito.

SA KABUUAN NG LAHAT

Ano mang klase ng utang ang meron ka – mapa-credit card pa man, personal na utang, car loan o iba pa – importante na malaman mong may paraan upang makatakas dito. Hindi man ito mangyari agad-agad, maaari mo rin makamit ang buhay na walang pinagkakautangan kung pagpaplanuhan mo ito ng maigi – at pangangatawanan ito ng pang-matagalan.

    WHAT TO READ NEXT

  • Pag-gawa (at pananatili) sa iyong Budget

    READ MORE
  • Pagdiskubre at Pag-iwas sa Mga Scam

    READ MORE

Search Our Blogs