6-Hakbang Na Gabay Upang Paglikha Ng Isang Badyet

6-Hakbang Na Gabay Upang Paglikha Ng Isang Badyet

|

Ang unang hakbang para maging matagumpay sa iyong pinansyal ay ang paggawa ng badyet upang maiwasan na ikaw ay malugmok. Sundin ang mga panuntunin na ito upang masimulan ang paggawa ng sarili mong budget:

1st step: ILISTA ANG IYONG BUWANANG KINIKITA

Dapat mong alamin kung magkano ang iyong kinikita sa isang buwan upang masimulan ang gagawin mong budget. Isama rin sa listahan ang iba pang pinagkukuhanan ng pera. Ito ang ibabawas mo sa iyong gastusin. Kung hindi pareho-pareho ang kinikita sa buwat buwan, subukang i-estima kung ano ang kikitain mo para sa buwan na ito. Maaari mong kunin ang average ng huling tatlong buwan at gamitin iyon para sa kinikita mo sa isang buwan.

2nd step: ILISTA ANG BUWANANG GASTUSIN

Unahin ilista ang regular na gastusin, ito ang mga gastusin na kinakailangang bayaran sa buwat buwan. Halimbawa ay mga utang, kuryente, tubig, bahay, gas, sasakyan, groceries at iba pa.

3rd step: ITAKDA ANG IYONG PINANSYAL NA HANGARIN

Alamin ang tunguhin ng iyong buhay pinansyal at isulat ito. Isipin mo ang iyong hangarin at kung nasaan ka ngayon. Maaring ang iyong tunguhin ay mawalan ng utang, magtagumpay sa iyong pinansyal, o yumaman. Ito ang tutukoy sa iyong personal na hangarin na pwede mong itakda at ilagay sa iyong buwanang budget.

4th step: TUKUYIN ANG MGA DI KINAKAILANGANG GASTUSIN

Tinatawag din na discretionary expenses, ito ay ang mga gastusin na iyong binabayaran ngunit hindi tunay na kinakailangan. Halimbawa nito ay mga libangan, pagkain sa labas, pagbabakasyon, pangangalaga sa personal, at damit. Maaring i-adjust ang badyet dito ayon sa kung ano ang kaya mong bayaran.

5th step: IBAWAS ANG HALAGA NG IYONG KINIKITA SA IYONG GASTUSIN

Matapos ibawas ang iyong gastusin sa iyong kinikita, tignan mo ang resulta. Kapag positibo ang numero, maganda itong balita para sa’yo dahil ibig sabihin nito ay mayroon ka pang ekstrang pera na pwedeng gastusin. Maaari mong idagdag ito sa iyong savings o iba pang gastusin. Kapag pantay lamang ang iyong nakuhang numero, ibig sabihan ay meron ka lamang sapat na pera ngunit walang margin. Dapat mong pag-isipan na bawasan ang iyong di kinakailangang gastusin upang magkaroon ng kahit kaunting margin. Kapag negatibo ang resulta, ibig sabihin ay mas malaki pa ang iyong nagagastos kumpara sa iyong perang kinikita at hindi ito maganda. Kapag negatibo ang iyong numero, i-adjust ang iyong badyet sa pamamagitan nang pagbawas sa iyong discretionary expenses.

6th step: PANATILIHIN ANG IYONG BADYET

At para sa pinakahuling hakbang, kailangan mong ipatupad, bantayan, at ayusin ang iyong badyet nang naaayon sa iyong pera. Magtakda ng isang araw upang tignan ang iyong mga accounts at suriin ang mga pagbabagong kailangan mong gawin. Importante na regular mo itong bantayan upang mapanatili na mapatupad ang iyong badyet. Habang mino-monitor mo ang iyong badyet, pag-isipan nang maiigi ang proseso, at gawin ang mga nararapat na pagbabago. Gawin ito nang paulit-ulit hangang ang pagbabadyet ng iyong pinansyal ay maging sistema mon a upang marating ang pinansyal na tagumpay.

    WHAT TO READ NEXT

  • Ano Ang Loan At Mga Dapat Mong Malaman Tungkol Dito

    READ MORE
  • Paano Kumita Ang Pera Para Sa’yo

    READ MORE

Search Our Blogs