5 Mabisang Tips Sa Pamamahala Ng Iyong Personal Na Pinansyal

5 Mabisang Tips Sa Pamamahala Ng Iyong Personal Na Pinansyal

|

Ang pananatili ng iyong pinansyal at pagkonekta nito sa iyong mga pinansyal na hangarin ay mahalaga sa iyong buhay. Hindi lamang ito makatutulong sa iyong bank account kundi bibigyan ka rin nito ng katatagan upang maabot ang iyong personal at propesyonal na tunguhin. Upang magsimula, narito ang limang mahalaga at maaaksyunan na tips upang makontrol ang iyong personal na pinansyal:

ALAMIN KUNG SAAN NAPUPUNTA ANG IYONG PERA

Antabayanan ang iyong pera. Ang pagbabantay sa iyong gastusin ay isang mahalagang susi upang maayos ang iyong pinansyal. Alamin kung saan ka magsisimula bago marating ang iyong pinansyal na tunguhin. ‘Wag nang hintayin pa na magkaroon ng malaking krisis o kaganapan bago ka kumilos. Ang pagpapaliban ay mapanganib sa kalusugan ng iyong pinansyal.

GUMAWA NG BUWANANG BADYET

Ang pagpaplano nang regular ng iyong pinansyal ay makakatulong upang malaman mo ang totoong estado ng iyong pinansyal na sitwasyon sa buong buwan. Ang pag-alam sa pattern ng iyong pag-iipon at paggastos sa loob ng ilang buwan ay magbibigay sa iyo ng pangpinansyal na kontrol. Sa pamamagitan nito ay matututunan mo kung paano mababawasan ang iyong paggastos at kung saan sa badyet mo ang pwede pang palaguin.

GUMAWA NG SAVINGS ACCOUNT

Mag-invest at mag-ipon ng kahit na 5 hanggang 10 porsyento ng iyong kinikita. Ang paggawa ng Emergency Savings Account ang dapat na pinakauna mong priyoridad. Malaki itong tulong para sa mga hindi inaasahang sitwasyon. ‘Wag mag-alala kung kailangan mong magsimula nang maliit. Ang pag-iipon ng kahit kaunti ay mas mabuti kaysa sa hindi pag-iipon. Kung maaari ay mag-invest gamit ang retirement savings account upang masiguro ang kinabukasan ng iyong pinansyal.

GUMASTOS NANG MAS MABABA SA IYONG KINIKITA

Kung ikaw ay gumagastos sa eksaktong halaga na iyong kinikita sa buwat taon, hindi ka magiging handa para sa mga emergencies o malalaking biglaang sitwasyon. Ang paggastos ng mas mababa sa iyong kinikita ay binibigyan ka ng pagkakataon upang makapag-ipon para sa iyong kinabukasan at makapaghanda para sa mga hindi inaasahang krisis. Mas malaki ang agwat ng iyong kinikita sa iyong ginagastos, mas mabuti.

LAGING ALALAHANIN ANG IYONG TUNGUHIN

Ang pagpapanatili ng iyong tunguhin ay importante upang marating ang pinansyal na tagumpay. Laging tandaan ang malalaki mong hangarin kapag gagawa ng pinansyal na desisyon. Kapag nalilito kung dapat gumastos o mag-ipon, isiping maigi ang iyong mga tunguhin at tanungin ang sarili kung anong aksyon ang tutulong sa’yo upang makamit ito at mapalago ang iyong pera.

    WHAT TO READ NEXT

  • Paano Makawala Sa Utang

    READ MORE
  • Mga Paraan Upang Mapaganda Ang Iyong Credit Score

    READ MORE

Search Our Blogs